REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zachęcamy wszystkich uczniów klas III gimnazjum oraz VIII szkoły podstawowej i ich rodziców do zapoznania się z zasadami rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum,
a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów.
Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Postępowanie rekrutacyjne do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopniadla absolwentów klas ósmych, plik doc


Postępowanie rekrutacyjne do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów gimnazjum, plik doc


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, plik doc


Podanie do szkoły, plik doc
Podanie do szkoły, plik pdf

Podanie do internatu, plik doc
Podanie do internatu, plik pdf

Deklaracja przystąpienia do klasy mundurowej, plik doc
Deklaracja przystąpienia do klasy mundurowej, plik pdf