SKŁAD RADY RODZICÓW:

PRZEWODNICZĄCY RYSZARD ZAGROBELNY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO TADEUSZ ANDREJCZUK

SKARBNIK ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK