1 2 3 4
 
  • ZESPÓŁ SZKÓŁ

  • Szkoła Podstawowa nr 1

    z oddziałami integracyjnymi

  • LICEUM

    Ogólnokształcące

  • Serdecznie zapraszamy

    do nas

zs


Plan pracy pielęgniarki szkolnej na rok 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Zespołu Szkół będą mogli korzystać ze świadczeń pielęgniarki szkolnej 4 dni w tygodniu (pn.,wt.,czw.,pt.) w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ramowy harmonogram pracy pielęgniarki:

Wrzesień/Październik ( I połowa)
Organizacja pracy:
- kompletowanie kart zdrowia uczniów klas I liceum ogólnokształcącego
- kompletowanie kart profilaktycznych badań lekarskich uczniów I klas szkoły podstawowej, zakładanie kart zdrowia
- tworzenie aktualnych list klasowych
- pomiar masy i wysokości ciała uczniów klas I-III SP ( dobór odpowiedniego miejsca pracy)
- identyfikacja uczniów z problemami zdrowotnymi
- kwalifikacja uczniów do grup na zajęcia wychowania fizycznego
- kontrola higieny miejsca i organizacji nauczania

Październik( II połowa)/ Listopad
Badania uczniów
( przygotowanie do profilaktycznych badań lekarskich)
- I klasy liceum ogólnokształcącego
- I klasy szkoły podstawowej ( w przypadku braku profilaktycznego badania lekarskiego dziecka 6-letniego)
- VII klasy szkoły podstawowej
Edukacja uczniów z dodatnim wynikiem testów przesiewowych.

Grudzień
Organizacja profilaktycznych badań lekarskich. Analiza profilaktycznych badań lekarskich.

Styczeń/Luty
Badania uczniów
(przygotowanie do profilaktycznych badań lekarskich)
- III klasy liceum
Edukacja uczniów z dodatnim wynikiem testów przesiewowych

Marzec/Kwiecień
Badania uczniów
(przygotowanie do profilaktycznych badań lekarskich)
- III klasy szkoły podstawowej
Analiza wyników badań lekarskich.
Wydawanie kart zdrowia ucznia.

Maj/Czerwiec
Badania przesiewowe uczniów klas V szkoły podstawowej.
Zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego:
- kształtowanie postaw prozdrowotnych,
- poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi,
- prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i promocji zdrowia,
- udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w nagłych urazach i zachorowaniach.

zs zs
zs zs