KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 WRZEŚNIA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

23-31 GRUDNIA ZIMOWA PRZRWA ŚWIĄTECZNA

11 STYCZNIA 2019 ZAKOŃCZENIE SEMESTRU

14-27 STYCZNIA FERIE ZIMOWE

10-12 KWIETNIA EGZAMIN GIMNAZJALNY

15-17 KWIETNIA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

18 – 23 KWIETNIA WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

26 KWIETNIA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ KLAS III LO

6-25 MAJA EGZAMINY MATURALNE

DO 16 MAJA POINFORMOWANIE O PRZEWIDYWANYCH ROCZNYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH

OD 22 MAJA DO 5 CZERWCA OKRES WYCIECZEK SZKOLNYCH

21 CZERWCA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO